Beräkningar

Här redovisas beräkningarna och de antaganden som ligger till grund för resultaten i energismart. Fyra av fem exemplen handlar om elanvändning i hemmet, som mäts i enheten kilowattimmar (kWh). Vi har räknat med att en kWh kostar  1 kr och 20 öre. Elpriset är normalt högre om man bor i lägenhet. En av beräkningarna handlar om våra bilresor, energin från bränslet räknas om till kWh för att kunna jämföras med de andra siffror.

Gå eller cykla istället för att åka bil vid korta körsträckor
För att kunna göra beräkningarna måste vi göra några antagande: En kort resa är i snitt 2.5 km och en läsår har 37 veckor. I snitt är utsläppet från bilar i Sverige 175 g CO2/km. Med LCA påslag blir siffran 193 g CO2. En liter bränsle innehåller ca 8.9 kWh energi och kostar ca 14.24 kr. En sträcka blir då 2.5 km * 193 g = 0.4825 kg CO2

Årlig besparing i kWh = antal bilsträckor x 1.6465 kWh x 37 veckor per år.
Kostnaden för en kWh är ca 1 kr och 60 öre.

Dra ut transformatorer och batteriladdare
Varje transformator eller batteriladdare drar ca 5 W och de antas vara inkopplade under hela året. Vi antar att apparaterna användas två timmar per dag, dvs de kan stängas av under 22 timmar.

Årlig besparing i kWh = antalet x 5 W x 22 timmar x 365 dagar / 1000.
Kostnaden för en kWh är ca 1 kr  och 20 öre.

Stäng av apparaterna som står på stand-by
Varje apparat antas vara i stand-by läge under hela året och drar ca 5 W i onödan. De antas användas I verkligheten antas apparaterna användas de två timmar per dag, dvs de kan stängas av under 22 timmar per dygn.

Årlig besparing i kWh = antalet apparater x 5 W x 22 timmar x 365 dagar / 1000.
Kostnaden för en kWh är ca 1 kr och 20 öre.

Använd vattenkokare varje dag
Kokning med vattenkokare sparar ca 0,04 – 0,14 kWh per liter vatten beroende av vattenmängd eftersom kokning i kastrull tar längre tid och ger mer spillvärme. I detta exempel kokas två liter vatten per dag med vattenkokaren.

Årlig besparing i kWh = antalet vattenkokare x 2 x 0,08 x 365 dagar.
Kostnaden för en kWh är ca 1 kr och 20 öre.

Duscha lika skönt med vattensparande duschhandtag
Detta exempel gäller för hushåll som värmer sitt vatten i varmvattenberedare och då själva betalar elanvändningen. Vi antar att ett vattensparande duschhandtag kan minska flödet till ca 4 liter/minut. Vid 4 liter/minut tar det 15 sek att fylla en liter. Vi antar att totala duschtiden i ett hushåll är i genomsnitt 15 minuter per dag. 

Årlig besparing i kWh = antal elever x (klassens genomsnittliga flöde - 4 liter/minut) x 15 minuter x 365 dagar x 0,035 (för att värma duschvattnet går det ca 0,035 kWh per liter).

Denna beräkning är osäker eftersom den bygger på flera antaganden. Ett annat sätt att minska energianvändningen vid duschning är att försöka korta ner duschtiden.

Beräkning av koldioxidutsläppen
Om man genomför några av åtgärderna i energismart-uppgiften minskar elförbrukningen vilket leder till minskade koldioxidutsläpp. Den el som då sparas är så kallad ”marginalel”. Enligt energimyndighetens beräkningar är marginalelens koldioxidutsläpp ca 1 kg CO2/ kWh. Om du vill veta mer, läs på www.energimyndigheten.se. (Om man väljer att köpa miljömärkt el blir det nästan inga koldioxidutsläpp, eftersom elen produceras med förnybara energikällor, som vattenkraft, biobränslen och vindkraft.)

 Koldioxid har densiteten 1,56 kg/m3 vilket innebär att ett ton koldioxid har volymen 641 m3. Ett klassrum antas i denna beräkning ha den ungefärliga volymen 288 m3, (12 x 8 x 3 m) , vilket innebär att det krävs ca 450 kg gasformig koldioxid för att fylla ett klassrum.

Hur mycket är egentligen en kWh?
En bra jämförelse är att trampa på en motionscykel. Om man trampar och alstrar 100 W så blir man rejält svettig efter ett tag. För att få ihop 1 kWh måste man trampa i tio timmar! En kWh kostar totalt ca 1 kr. Tycker du att el är dyrt eller billigt?.

Vill du veta mer om hur du kan spara energi?
Energirådgivningen är en kommunal service som är samordnad för 27 kommuner i Stockholmsregionen. Ring energirådgivarna på 08-29 11 29 under vardagar mellan 9.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00. På webbplatsen www.energiradgivningen.se finns användbara faktablad m.m.

Felkällor
För att förenkla beräkningarna har vi räknat stadsgasspisar som elspisar.

<< Tillbaka Skriv ut