Resultat hösten 2009

Här visas en sammanställning av resultaten från energismart.
övningen energismart innebär att alla elever gör en undersökning hemma och rapporterar svaren på fem olika frågor. Dessa svar räknas om till en möjlig energibesparing i kronor och utsläpp av koldioxid. Det viktiga är nästa steg - att gå från en möjlig besparing till att vara mer energismart och minska energianvändningen. Besöket på Tekniska museet handlar om just precis det!

Så här mycket kan vi spara tillsammans under ett år om ALLA genomför åtgärderna:

Energi Pengar Koldioxid
107 802 129 362 107 802

Minskningen av koldioxidutsläppen motsvarar samma volym som 240 klassrum.
Besparingen i kronor baseras på ett elpris om 1:20 kr/kWh.

Antal klasser som rapporterat:  9
Antal elever som har gjort uppgiften: 129

Här är alla klasser som har gjort undersökningen,
och hur mycket de kan spara under ett år om de genomför ätgärderna!

Skola Antal
elever
Antal
resor
Antal
laddare
Antal
stand-
by
Antal
kokare
Liter per
minut

(medel)
   Sparad
energi
kWh
Sparade
pengar
kr
Minsk.
CO2
(kg/år)
I Ur och Skur Utsikten Fjällhuset22010412716525 96131 15325 961
Kringlaskolan 8:11501128411010 38312 45910 383
Kringlaskolan 8:21007165446 9298 3156 929
Källskolan 71407011516713 68916 42613 689
Långholmens folkhögskola IBas 2200104174986 4427 7316 442
Nackademin City TE09B10048861179 92311 9089 923
St Eriks gymnasium EC09C904485494 8545 8244 854
Sundbyberg Vuxenutbildningen S2308221810122 89027 46822 890
Trångsundsskolan 7-9C604756566 7318 0776 731

<<Tillbaka till listan för nuvarande termin